informacje

♦♦♦
Archiwizowanie zbiorów – uczniowie Madzia Witowska, Ola Giemza, Tomasz Jackiewicz, Piotr Dąbrowski, Czarek Chrupek.
Opracowanie techniczne pamiętników: uczniowie Kasia Tkacz, Ola Lodoń, Karolina Samborska, Radek Rusek, Piotr Dąbrowski, Piotr Matuszewski, Tomasz Jackiewicz
Opracowanie  techniczne prac plastycznych: uczniowie Cezary Chrupek, Ola Giemza, Marcin Sasin, Bartek Drabiński, Piotr Matuszewski.
Pomoc i konsultacje: Barbara Raida, Jarosław Ławreńczyk, Dorota Kielczyk
Współpraca z zespołem redakcyjnym: uczniowie Rafał Golubiec, Kuba Rosik, Michał Nowacki, Paweł Woźnica, Maria Jeżmańska
Pomysł, organizacja pracy i opieka nad młodzieżą: Krystyna Pachnik, Włodzimierz Gierczycki, inspiracja: Stefan Więcławek (Kanada)
Sponsor strony: Urząd Miasta Sulejówek
Dziękujemy bardzo władzom miasta Sulejówek za  wsparcie finansowe naszej uczniowskiej inicjatywy.
Dziękujemy pani Irminie Matyjasek-Jałowieckiej za udostępnienie nam swoich tekstów.
Dziękujemy serdecznie za pomoc pani Antoninie Maziy, która przez cały rok, w każdy piątek, pełniła honory domu w imieniu Pań Anny i Stanisławy Grabskich. Dziękujemy też  rodzinie Grabskich, tj. Ewie i Wiesławowi Szeligom za udostępnienie swojego archiwum.


Nasz adres: Zespół Szkół nr 1, Idzikowskiego 2a, 05-070 SULEJÓWEK

poczta elektroniczna witryny: sulejowek@netgaleria.eu


układ i adm.: Włodzimierz Gierczycki