Grabscy

Stanisław Grabski i jego rodzina.
Dziwna jest historia rodziny Grabskich w Sulejówku. Nazwisko to powszechnie było znane w czasach II Rzeczypospolitej. Władysław Grabski wchodził w skład Rządu. W latach 1919-1920; 1923-1925 był ministrem skarbu, w latach 1920, 1923-1925 pelnił obowiązki premiera. W 1924 roku przeprowadził stynną reformę walutową. Od 1925 r. poświęcił się pracy naukowej. Choć był w Warszawie, tak blisko Sulejówka, tu chyba nigdy nie przyjechał. Starszy o 3 lata brat Wladysława Stanisław byt również wybitnym politykiem, ekonomistą, publicystą. W latach 1917-1919 był członkiem Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu; w latach 1919-1927 był posłem na sejm; w 1923 r. i 1925-1926 pełnił funkcje ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; w 1926 r. po przewrocie majowym odsunął się od polityki i poświęcił pracy naukowej. Był profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, tam też (we Lwowie) mieszkał z rodziną. W 3 dniu po wkroczeniu Rosjan do Lwowa S. Grabski został aresztowany. Przebywał w obozie w Suchej Bezwodnej, skąd dwa razy chciano go wywieźć ,,bez numeru". Tacy przepadali bez śladu. Uratował go polski lekarz - Żyd. Za trzecim razem został wywieziony do Moskwy, bo wyreklamował: go K. Sikorski. Byt to rok 1942. Wyjechał do Londynu. Aż do 1947 r. nie odwiedził Sulejówka. W latach 1942-1945 był przewodniczącym Rady Narodowej na emigracji w Londynie. Latem 1945 r. powrocił do kraju wraz z Mikołajczykiem. Uzyskał zgodę na odwiedzenie terenów Małopolski Wschodniej, gdzie przekonywał Polaków do przeniesienia się całymi grupami (wsiami) na Ziemie Odzyskane na zachodzie.

Strony: 1 2 3 Następna »
  • Pamiętniki pp.Grabskich

    Pamiętniki pp. Grabskich to kolejna nasza propozycja: Wspomnienia powyższe zostały zapisane na maszynie przez Stanisławę Grabską latem 2008 roku. Śmierć Stanisławy Grabskiej w dniu 13 listopada 2008 r. przerwała tę pracę. Powierzone nam wspomnienia odtworzyliśmy zgodnie z oryginałem. Jednak tekst, który Państwu prezentujemy, nie został autoryzowany przez Autorkę. Jest w nim kilka nazwisk nieczytelnych. Dlatego zapraszamy Państwa do komentowania, uzupełniania i rozwijania przedstawionej historii.
  • Wizyta w domu

    →W grudniu 2000 roku radaktorzy gazetki "Co tam w budzie? wyruszyli do tajemniczego domu pań Grabskich w Sulejówku, który jak się dowiadujemy stał się oazą i przystanią po wielu burzliwych latach w dziejach tej Rodziny. Zapraszamy do lektury artykułu.